Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.155 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.155 Η Δ.Τ.Έ Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ 18/9/2020 (Π.Ε.Ο. 1 ΑΪΔΙΝΙ-ΚΡΟΚΙΟ)»(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 191788)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα