Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.217 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2022.217 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Μ.Σ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194061). ΜΕΡΟΣ Β

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 01 Μαρτίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 4.232.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα