Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.22 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.22
Οδός από ΕΠ.Ο. 67 προς Έλατο και μεγάλα βραγκιανά – αποκατάσταση ζημιών φαινόμενου "ΔΙΟΜΗΔΗΣ"

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 2.200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα