Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.51 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.51 Καθαρισμός Και Διευθετήσεις Ρεμάτων ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Μετά τη Θεομηνία της 11ης Ιανουαρίου 2022

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 662.330,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα