Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.67 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.67 Προμήθεια αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Λάρισας (α/α διακήρυξης 01/2023 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 187553)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 15:00 Προϋπολογισμός: 159.464,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα