Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.116 Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.116 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή προσφοράς με σκοπό την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ειδών πληροφορικής για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 29 Μαΐου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 06 Ιουνίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 1.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα