Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.117 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.117 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2023-24 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 194521)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 29 Μαΐου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 15:00 Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα