Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.208 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.208 «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Πύλης Π.Ε. Τρικάλων» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 201875)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα