Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.228 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.228 Αποκαταστάσεις οδογεφυρών Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας μετέπειτα σεισμού

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023 11:00 Προϋπολογισμός: 7.500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα