Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.230 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2023.230 Προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης/θέρμανσης) της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων  έτους 2024

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 371.525,70 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα