Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.30 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.30 Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της Π.Ε. Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας για ένα (1) έτος

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 08 Μαρτίου 2024 12:00 Προϋπολογισμός: 11.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα