Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.85 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.85 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για Απευθείας ανάθεση ( αρθ.118 του Ν. 4412/2016) παροχής υπηρεσιών διακίνησης της επιστολικής αλληλογραφίας & αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Π.Ε.Μ.Σ. έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας ηλεκτρονικής διαδικασίας-μέσου ΕΣΗΔΗΣ.

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 23 Απριλίου 2024 12:00 Προϋπολογισμός: 12.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα