Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.109 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.109 Αποκατάσταση βλαβών-συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας έτους 2023-2024

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα