Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.110 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.110 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ηχητική-φωτιστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 28 Μαΐου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 10.850,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα