Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Κατασκευή Οδικών Τημάτων της Ε.Ο. Λαρίσης - Τρικάλων, mis215626, 2009ΕΠ00680021

Κατασκευή Οδικών Τημάτων της Ε.Ο. Λαρίσης - Τρικάλων, mis215626, 2009ΕΠ00680021

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
Υποέργο 1: Η αρχική εργολαβία «Κατασκευή Παράκαμψης Φαρκαδόνας» περιελάμβανε την κατασκευή της Παράκαμψης Φαρκαδόνας στο τμήμα από Χ.Θ. 33+000 περίπου έως Χ.Θ. 37+000 της Ε.Ο. Λαρίσης – Τρικάλων συνολικού μήκους περί τα 4,0 χλμ. με τυπική διατομή 18,30/19,80 μετά των απαιτούμενων προσαρμογών με την υφιστάμενη Ε.Ο, τη κατασκευή ασφαλτοστρωμένων παράπλευρων οδών σύμφωνα με την οριστική μελέτη οδοποιίας, την κατασκευή όλων των απαραίτητων παράλληλων και κάθετων υδραυλικών έργων αποχέτευσης-αποστράγγισης της οδού σύμφωνα με την μελέτη υδραυλικών έργων, και τις εργασίες μεταφοράς – αποκατάστασης και καθοδικής προστασίας του αγωγού καυσίμων του Στρατού εάν αυτή κριθεί αναγκαία. Στο ανωτέρω τμήμα περιλαμβανόταν και η κατασκευή των γεφυρών στις Χ.Θ. : 34+150,35 (Α/Κ Φαρκαδόνας), 36+167,75 (Α/Δ αγροτικής οδού), 0+113,52 του υπερκείμενου κλάδου του Α/Κ Φαρκαδόνας και 0+657,41 της παράπλευρης οδού 2 του Α/Κ Φαρκαδόνας (γέφυρα τάφρου). Περιλαμβάνονται πλήρεις εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, ηλεκτροφωτισμού, εγκατάστασης πρασίνου, σήμανσης και ασφάλισης, η τοποθέτηση περίφραξης, η τοποθέτηση αμφίπλευρου μεταλλικού στηθαίου στον άξονα της διατομής καθώς και η τοποθέτηση μονόπλευρου στηθαίου στα άκρα. Έχει ήδη υλοποιηθεί το σύνολο των τεχνικών έργων καθώς και το 80% των χωματουργικών εργασιών που προβλεπόταν στη μελέτη
Υποέργο 2: Απαλλοτρίωση του συνόλου των εκτάσεων για την κατασκευή της Παράκαμψης Φαρκαδόνας.
Υποέργο 3: Απομάκρυνση των δικτύων ΔΕΗ που βρίσκονται στο εύρος κατάληψης των εργασιών για την κατασκευή του τμήματος Παράκαμψης Φαρκαδόνας.
Υποέργο 4: Απομάκρυνση των δικτύων του ΟΤΕ που βρίσκονται στο εύρος κατάληψης των εργασιών για την κατασκευή του τμήματος Παράκαμψης Φαρκαδόνας.
Υποέργο 5: Απομάκρυνση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που βρίσκονται στο εύρος κατάληψης των εργασιών για την κατασκευή του τμήματος Παράκαμψης Φαρκαδόνας
Υποέργο 6: Αγωγός καυσίμων Στρατού Περιλαμβάνει μόνο τα έξοδα μετακίνησης της Κινητής Ομάδας Συντήρησης της ΔΑΚ.
Υποέργο 7: Αρχαιολογικές ανασκαφές στο εύρος κατάληψης των έργων στο τμήμα Παράκαμψης Φαρκαδόνας.
Υποέργο 8: Η αρχική εργολαβία «Κατασκευή Α/Κ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ-ΡΑΧΟΥΛΑΣ-ΜΑΝΔΡΑΣ και Α/Κ ΖΑΡΚΟΥ και κατασκευή έργων οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων από διασταύρωση Ραχούλας έως Ζάρκο» περιλάμβανε την κατασκευή:
του ανισόπεδου κόμβου Αμυγδαλέας-Ραχούλας-Μάνδρας περί τη Χ.Θ. 13+000 της Ε.Ο. Λαρίσης – Τρικάλων (Γέφυρα με αμφιέρειστο φορέα ενός ανοίγματος 32,20μ, με ελεύθερο ύψος 5,3μ.) μετά των απαιτούμενων προσαρμογών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.622.443,71 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα