Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.25 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.25 "Κέντρο κοινωνικών δραστηριοτήτων Καρδίτσας - Κατασκευή κτιρίου"

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 09 Μαρτίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 3.399.133,63 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα